Výsledky aukcí

Odběratelé ze sítě NN

Distrib. sazba C25d, C26d

Úspora na silové elektrické energii

VT: 22,6%

NT: 23,1%

---------------------------------------

Distrib. sazba C01d, C02d, C03d

Úspora na silové elektrické energii

VT: 16%

Pro Vaše dotazy

Máte-li, dotaz ohledně námi poskytovaných služeb, neváhejte nás kontaktovat.

PřihlášeníFAQ

Často kladené dotazy

 
1. Co je elektronické výběrové řízení?

Elektronické výběrové řízení (EVŘ) je soutěž dodavatelů o zakázku odběratele s pomocí elektronické platformy. Jinými slovy oslovení dodavatelé podávají nabídky na předmět výběrového řízení v elektronickém systému.

2. Co je hromadné výběrové řízení?

Je to spojení poptávky několika odběratelů za účelem zatraktivnění celé zakázky. Tímto spojením lze dosáhnout podstatně výhodnějších podmínek, než které by odběratelé získali samostatně.


3. Co získám účastí v EVŘ

Získáte jistotu nejlepší ceny zboží, služeb nebo komodit, kterou je možné v danou dobu pro Vaši firmu získat.


4. Jaké jsou největší výhody elektronického výběrového řízení?

Rychlost, efektivita, přehlednost, transparentnost, nezávislost a soutěž dodavatelů.


5. Pro koho je určeno samostatné EVŘ

Samostatné uspořádání výběrového řízení je vhodné zejména pro velkoodběratele, jejichž objem zakázek je z hlediska dodavatelů dostatečně atraktivní.


6. Pro koho je určené hromadné EVŘ

Hromadné výběrové řízení je vhodné zejména pro menší odběratele, kteří mají zájem snižovat náklady na odběr energií, ale jejich „odběrová síla“ není sama o sobě dostatečná pro vysokou atraktivitu zakázky.


7. Kolik dodavatelů na trhu existuje?

V současné době působí na trhu s el. energií a plynem desítky aktivních dodavatelů. Samozřejmě ne všichni se účastní výběrových řízení, ovšem je mnoho těch, kteří ano.


8. K čemu slouží výběrové řízení?

Výběrové řízení je nástroj, který pomáhá přehledně, efektivně a rychle získat a vyhodnotit nabídky jednotlivých dodavatelů.

9. Je uspořádání EVŘ náročné?

Ano je to náročné a procesně složité. Proto společnost Synpact s.r.o. přebírá za své zákazníky veškerou organizaci  a administrativu, nezbytnou k uspořádání EVŘ, následné vyhodnocení výsledků a obstarání smluvní agendy, související se změnou dodavatele energií. K Vašim rukám posléze doručíme smlouvu připravenou k podpisu.

10. Proč s námi?

Protože opravdu chceme, abyste ušetřili. Obchod má být přínosem pro všechny zúčastněné strany, ne pouze pro jednu z nich. Proto uděláme co bude v našich silách, aby vše proběhlo hladce a naše spolupráce mohla pokračovat i do budoucna.

11. Na jak dlouho jsou uzavírány smlouvy?

Smlouvy jsou standardně uzavírány na dobu 12 kalendářních měsíců. Po předchozím zvážení situace je možné uzavřít smlouvu o dodávkách energií až na 3 roky. V ostatních případech záleží na povaze předmětu výběrového řízení.

12. Komu jsou služby společnosti Synpact s.r.o. určeny?

Naše služby jsou určeny všem podnikatelským subjektům na území České republiky. Naše činnost se soustředí zejména do oblasti Středočeského kraje a Prahy, ovšem po předchozí domluvě je možné navázat spolupráci i jinde v ČR.

13. Jaké služby poskytujete?

Naše činnost se zaměřuje na oblast nákupního a energetického poradenství. Snažíme se rychle přizpůsobovat naši nabídku potřebám zákazníků.


Zázraky neumíme, ale věříme tomu, že je zbytečné vydávat za energie více peněz, než je opravdu nutné.